Gruplar: İMZALI Poster Alın!

Eğer okulun, okuma kulübün ya da üyesi olduğun herhangi bir grup Star
Timmi Tobbson kitaplarının kopyaları, devam edin ve bana söyleyin (şu adrese yazın
(timmi@timmitobbson.com).
Size kişiselleştirilmiş imzalı bir poster göndermek için sizinle iletişime geçeceğim.
Kitap kulübünüz, sınıfınız veya grubunuz için tebrik mesajı (gerçek imzalı, basılı değil!)!